Nikolaikirche

Nikolaikirche

Die Nikolaikirche ist der älteste Görlitzer Sakralbau und war bis 1372 die Hauptkirche der Stadt.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche mehrfach durch Brände beschädigt und umgebaut. Heute dient sie als Gedächtnis- und Ausstellungskirche, u.a. zum Werk des Philosophen Jacob Böhme.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA

Kościół Św. Mikołaja jest najstarszą budowlą sakralną w Goerlitz i do roku 1372 pozostawał głównym kościołem miasta.

Przez stulecia budynek był kilkukrotnie spustoszony przez ogień i przebudowywany. Dziś służy m.in. jako kościół pamięci i miejsce wystaw, m.in. poświęconej dziełom filozofa Jakuba Böhme.

Nikolaikirche

Nikolaikirche

Nikolaikirche

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Nikolaikirche ** Große Wallstraße ** D-02826 Görlitz