Peterskirche

Peterskirche

Die im 15. Jahrhundert (1425 – 1497) erbaute Hallenkirche ist eines der Wahrzeichen von Görlitz.

Die beiden 84 Meter hohen Türme der spätgotischen Pfarrkirche wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts (1889 – 1891) hinzugefügt. Die berühmte „Sonnenorgel“ zieht heute Gäste aus Nah und Fern an.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Wybudowany w XV wieku (1425 – 1497) kościół halowy jest jednym ze znaków rozpoznawczych Görlitz.

Charakterystyczne 84-metrowe późnogotyckie wieże zostały dobudowane dopiero pod koniec XIX wieku (1889-1891). Słynne „słoneczne organy“ ściągają gości z bliższych i dalszych zakątków.

Foto ** Zdjęcie ** Photo: Nikolai Schmidt

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Peterskirche ** Bei der Peterskirche 1 ** D-02826 Görlitz