Frauenkirche

Frauenkirche

Das Bauwerk wurde 1473 als dreischiffige Hallenkirche geweiht. Es handelt sich um den Folgebau der 1429, vor den Toren der Stadtbefestigung zerstörten Sühnekirche.

Mit der Stadterweiterung nach Süden geriet die Kirche gegen Ende des 19. Jh in die Umklammerung von zahlreichen Geschäftsbauten. Entsprechend der nun zentralen Lage wird die Frauenkirche als Gottesdienst- und Ausstellungskirche genutzt.

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY

Budowla została wyświęcona w roku 1473, jako trójnawowy kościół halowy. Nowowybudowany kościół powstał na miejscu starej kaplicy pokutnej zniszczonej przez husytów.

Wraz z rozbudową miasta w kierunku południowym pod koniec XIX wieku, kościół został obudowany licznymi budynkami handlowymi. Ze względu na jego centralne położenie, wykorzystywany jest jako kościół kultu oraz miejsce wystaw.

Frauenkirche

Frauenkirche

Frauenkirche

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Frauenkirche ** An der Frauenkirche ** D-02826 Görlitz