Peterskirche

Peterskirche

Die im 15. Jahrhundert (1425 – 1497) erbaute Hallenkirche ist eines der Wahrzeichen von Görlitz.

Die beiden 84 Meter hohen Türme der spätgotischen Pfarrkirche wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts (1889 – 1891) hinzugefügt. Die berühmte „Sonnenorgel“ zieht heute Gäste aus Nah und Fern an.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Wybudowany w XV wieku (1425 – 1497) kościół halowy jest jednym ze znaków rozpoznawczych Görlitz.

Charakterystyczne 84-metrowe późnogotyckie wieże zostały dobudowane dopiero pod koniec XIX wieku (1889-1891). Słynne „słoneczne organy“ ściągają gości z bliższych i dalszych zakątków.

Foto ** Zdjęcie ** Photo: Nikolai Schmidt

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Peterskirche ** Bei der Peterskirche 1 ** D-02826 Görlitz

Erlöserkirche (Kunnerwitz)

Erlöserkirche Kunnerwitz

Das Bauwerk am südwestlichen Rand des eingemeindeten Dorfes Kunnerwitz entstand in den Jahren 1836-1839. Die Kirche im neoromanischen Stil wird auch heute aktiv genutzt und steht für Besichtigungen offen.

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA KUNNERWITZ

Budowla na południowo-zachodnim krańcu jednoparafialnej wsi Kunnerwitz powstała w latach 1836-1839. Kościół w stylu neoromańskim jest używany do dzisiaj i jest do dyspozycji zwiedzających.

Erlöserkirche Kunnerwitz

Erlöserkirche Kunnerwitz

Erlöserkirche Kunnerwitz

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Erlöserkirche Kunnerwitz ** Weinhübler Straße 18 ** D-02827 Görlitz

Ehemalige Synagoge

Ehemalige Synagoge

Das Bauwerk wurde in den Jahren 1909 bis 1911 errichtet und diente der damaligen jüdischen Gemeinde als Gotteshaus.

Die Synagoge ist heute entwidmet, befindet sich im Eigentum der Stadt Görlitz und wird seit 2008 als Kultur- und Begegnungsstätte genutzt.

DAWNA SYNAGOGA

Obiekt budowany był w latach 1909-1911 i służył ówczesnej gminie żydowskiej jako dom modlitwy.

Dziś synagoga jest odświęcona, jest własnością miasta Görlitz i od roku 2008 służy jako centrum kultury i spotkań.

Ehemalige Synagoge

Ehemalige Synagoge

Ehemalige Synagoge

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Ehemalige Synagoge ** Otto-Müller-Straße 3 ** D-02826 Görlitz

Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Das Bauwerk entstand in den Jahren 1898 bis 1900. Der imposante Sakralbau im neogotischen Stil ist die Bischofskirche des Bistums Görlitz und wurde in den letzten Jahren umfassend rekonstruiert.

KATEDRA ŚW. JAKUBA

Świątynia powstawała w latach 1898-1900. Imponujący obiekt sakralny w stylu neogotyckim jest kościółem katedralnym diecezji Görlitz, w ostatnich latach został poddany gruntownej renowacji.

Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Kathedrale St. Jakobus ** An der Jakobuskirche 4 ** D-02826 Görlitz

Nikolaikirche

Nikolaikirche

Die Nikolaikirche ist der älteste Görlitzer Sakralbau und war bis 1372 die Hauptkirche der Stadt.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche mehrfach durch Brände beschädigt und umgebaut. Heute dient sie als Gedächtnis- und Ausstellungskirche, u.a. zum Werk des Philosophen Jacob Böhme.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA

Kościół Św. Mikołaja jest najstarszą budowlą sakralną w Goerlitz i do roku 1372 pozostawał głównym kościołem miasta.

Przez stulecia budynek był kilkukrotnie spustoszony przez ogień i przebudowywany. Dziś służy m.in. jako kościół pamięci i miejsce wystaw, m.in. poświęconej dziełom filozofa Jakuba Böhme.

Nikolaikirche

Nikolaikirche

Nikolaikirche

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Nikolaikirche ** Große Wallstraße ** D-02826 Görlitz

Lutherkirche

Lutherkirche

Die neuromanische Kirche wurde ab dem 10. November 1898, anlässlich des 415. Geburtstages von Martin Luther, errichtet und am 06. Mai 1901 eingeweiht. Die Turmspitze des kreuzförmigen Sakralbaus ist 58 Meter hoch.

Die Kirche bietet rund 1.100 Menschen Platz und wurde zwischen 1976 und 1981 umfassend rekonstruiert.

KOŚCIÓŁ MARCINA LUTRA

Neoromański kościół powstawał w latach 1898-1901, jego budowę rozpoczęto z okazji 415 rocznicy urodzin Martina Lutra. Wieża świątyni w kształcie krzyża sięga 58 metrów.

Kościół dysponuje 1100 miejscami siedzącymi, w latach 1898-1901 został poddany kompleksowej renowacji.

Lutherkirche

Lutherkirche

Lutherkirche

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Lutherkirche ** Jochmannstraße ** D-02826 Görlitz

Kreuzkirche (Südstadt)

Kreuzkirche Südstadt

Die Kreuzkirche in der Görlitzer Südstadt wurde in den Jahren 1913 bis 1916 erbaut. Das Bauwerk besticht durch seine ungewöhnliche Formgebung, als Ausdruck der beginnenden Moderne.

Der Sakralbau vereint Stilelemente aus dem Jugendstil, dem Neoklassizismus und der Moderne. In den 1980er-Jahren fand eine umfassende Rekonstruktion statt.

KOŚCIÓŁ KRZYŻA SÜDSTADT

Kościół Krzyża w południowej części miasta został wzniesiony w latach 1913-1916. Świątynia posiada niezwykły kształt, co jest wyrazem rozpoczynającego się wówczas modernizmu.

Budowla łączy w sobie elementy stylu secesyjnego, klasycyzmu i modernizmu. W 1980 roku przeprowadzono kompleksową renowację świątyni.

Kreuzkirche Südstadt

Kreuzkirche Südstadt

Kreuzkirche Südstadt

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Kreuzkirche ** Arndtstraße ** D-02826 Görlitz

Dreifaltigkeitskirche

Dreifaltigkeitskirche

Die Dreifaltigkeitskirche, errichtet zwischen 1234 – 1245 als Klosterkirche des Franziskanerklosters am heutigen Obermarkt in der Görlitzer Innenstadt, wurde 1564 in ein Gymnasium umgewandelt.

Das ursprünglich als einfache Saalkirche erbaute Gebäude besitzt eine reiche Ausstattung aus verschiedenen Epochen.

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY

Kościół Św. Trójcy, wybudowany w latach 1234-1245 jako kościół klasztorny franciszkanów przy dzisiejszym Obermarkt (Rynku Górnym) w centrum Görlitz, w 1564 roku został przekształcony w liceum.

Powstała pierwotnie jako prosty kościół salowy budowla posiada liczne elementy wystroju z różnych epok.

Dreifaltigkeitskirche Görlitz

Dreifaltigkeitskirche Görlitz

Dreifaltigkeitskirche Görlitz

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Dreifaltigkeitskirche ** Obermarkt ** D-02826 Görlitz

Hoffnungskirche (Königshufen)

Hoffnungskirche Königshufen

Bei der Hoffnungskirche im Görlitzer Stadtteil Königshufen handelt es sich um die noch zu DDR-Zeiten erfolgte Umsetzung der ehemaligen Dreifaltigkeitskirche aus dem acht Kilometer entfernten Deutsch-Ossig. Der Ort musste dem Braunkohletagebau weichen.

Das Bauwerk wurde 1998 am Rande der Neubausiedlung Königshufen feierlich eingeweiht. Das wertvolle Interieur aus dem 18. Jahrhundert blieb erhalten.

KOŚCIÓŁ NADZIEI KÖNIGSHUFEN

W przypadku Kościoła Nadziei w Konigshufen mamy do czynienia z przeniesieniem byłego Kościoła Świętej Trójcy z oddalonej o osiem kilometrów wsi Deutsch-Ossig, która ustąpiła miejsca kopalni węgla brunatnego, i umieszczeniu go na nowym miejscu.

Świątynia została uroczyście poświęcona na skraju nowego osiedla Königshufen w 1998 roku. Cenne wnętrze z XVIII wieku zostało zachowane.

Hoffnungskirche Königshufen

Hoffnungskirche Königshufen

Hoffnungskirche Königshufen

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Hoffnungskirche Königshufen ** Von-Rodewitz-Weg 3 ** D-02828 Görlitz

Heilig-Kreuz-Kirche

Heilig-Kreuz-Kirche

Die Heilig-Kreuz-Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe der Synagoge und des Stadtparks in der Struvestraße von Görlitz.

Erbaut wurde das Gebäude zwischen 1850-1853. Im Jahre 1893 folgte der Anbau einer Vorhalle. Der 37 Meter hohe Kirchturm ist nicht, wie üblich, nach Westen, sondern nach Norden ausgerichtet. Zwischen 1992 und 1995 wurde die Heilig-Kreuz-Kirche von Grund auf saniert.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Kościół Świętego Krzyża znajduje sie w bezpośrednim sąsiedztwie Synagogi i Parku Miejskiego przy Struvestraße w Goerlitz.

Budowla została wzniesiona w latach 1850-1853. W 1893 roku dobudowano przedsionek. 37-metrowa wieża kościelna jest skierowana, nie jak zazwyczaj – ku zachodowi, lecz w kierunku północnym. W latach 1992-1995 kościół poddano kompleksowej renowacji.

Heilig-Kreuz-Kirche

Heilig-Kreuz-Kirche

Heilig-Kreuz-Kirche

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Heilig-Kreuz-Kirche ** Struvestraße 19 ** D-02826 Görlitz