Hoffnungskirche (Königshufen)

Hoffnungskirche Königshufen

Bei der Hoffnungskirche im Görlitzer Stadtteil Königshufen handelt es sich um die noch zu DDR-Zeiten erfolgte Umsetzung der ehemaligen Dreifaltigkeitskirche aus dem acht Kilometer entfernten Deutsch-Ossig. Der Ort musste dem Braunkohletagebau weichen.

Das Bauwerk wurde 1998 am Rande der Neubausiedlung Königshufen feierlich eingeweiht. Das wertvolle Interieur aus dem 18. Jahrhundert blieb erhalten.

KOŚCIÓŁ NADZIEI KÖNIGSHUFEN

W przypadku Kościoła Nadziei w Konigshufen mamy do czynienia z przeniesieniem byłego Kościoła Świętej Trójcy z oddalonej o osiem kilometrów wsi Deutsch-Ossig, która ustąpiła miejsca kopalni węgla brunatnego, i umieszczeniu go na nowym miejscu.

Świątynia została uroczyście poświęcona na skraju nowego osiedla Königshufen w 1998 roku. Cenne wnętrze z XVIII wieku zostało zachowane.

Hoffnungskirche Königshufen

Hoffnungskirche Königshufen

Hoffnungskirche Königshufen

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Virtual ! Tour

Hoffnungskirche Königshufen ** Von-Rodewitz-Weg 3 ** D-02828 Görlitz