Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Das Bauwerk entstand in den Jahren 1898 bis 1900. Der imposante Sakralbau im neogotischen Stil ist die Bischofskirche des Bistums Görlitz und wurde in den letzten Jahren umfassend rekonstruiert.

KATEDRA ŚW. JAKUBA

Świątynia powstawała w latach 1898-1900. Imponujący obiekt sakralny w stylu neogotyckim jest kościółem katedralnym diecezji Görlitz, w ostatnich latach został poddany gruntownej renowacji.

Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Kathedrale St. Jakobus

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Kathedrale St. Jakobus ** An der Jakobuskirche 4 ** D-02826 Görlitz

Kreuzkirche (Südstadt)

Kreuzkirche Südstadt

Die Kreuzkirche in der Görlitzer Südstadt wurde in den Jahren 1913 bis 1916 erbaut. Das Bauwerk besticht durch seine ungewöhnliche Formgebung, als Ausdruck der beginnenden Moderne.

Der Sakralbau vereint Stilelemente aus dem Jugendstil, dem Neoklassizismus und der Moderne. In den 1980er-Jahren fand eine umfassende Rekonstruktion statt.

KOŚCIÓŁ KRZYŻA SÜDSTADT

Kościół Krzyża w południowej części miasta został wzniesiony w latach 1913-1916. Świątynia posiada niezwykły kształt, co jest wyrazem rozpoczynającego się wówczas modernizmu.

Budowla łączy w sobie elementy stylu secesyjnego, klasycyzmu i modernizmu. W 1980 roku przeprowadzono kompleksową renowację świątyni.

Kreuzkirche Südstadt

Kreuzkirche Südstadt

Kreuzkirche Südstadt

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Kreuzkirche ** Arndtstraße ** D-02826 Görlitz

Heilig-Geist-Kirche

Heilig-Geist-Kirche

Die Heilig-Geist-Kirche wurde von 1905 bis 1906 errichtet und ist ein Kirchenbau der Altlutherischen Kirchengemeinde in der Görlitzer Südstadt.

Der Vorgängerbau am Ostufer der Lausitzer Neiße musste auf Grund von Flutschäden abgerissen werden. Aus dem alten Gotteshaus sind der Kanzelaltar, der Taufstein, die Orgel sowie die Bestuhlung und die Glocke aus dem Jahre 1772 in den Neubau am Sattigplatz übernommen worden.

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO

Kościół Ducha Świętego został zbudowany w latach 1905 – 1906 w południowej części Görlitz jako świątynia Kościoła Staroluterańskiego.

Pierwotny budynek na wschodnim brzegu Nysy musiał być rozebrany z powodu szkód powodziowych. Przy budowie nowej świątyni przy Sattingplatz wykorzystano pozostałości starego kościoła, m.in. ołtarz z amboną, chrzcielnicę, organy i dzwon z 1772 roku.

Heilig-Geist-Kirche ** Foto: Günther Glatte

Heilig-Geist-Kirche ** Foto: Günther Glatte

Heilig-Geist-Kirche ** Foto: Günther Glatte

Fotos ** Zdjęcia ** Photos: Günther Glatte

<< zurück ** powrót ** back

Mehr ! Informationen

Więcej ! Informacji

Heilig-Geist-Kirche ** Carl-von-Ossietzky-Straße 31 ** D-02826 Görlitz